Kan je deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier
 
NIEUWSBRIEF NR 10 - SEPTEMBER 2015
Alweer een schooljaar achter de rug en een nieuw jaar staat in de startblokken. Hoog tijd dus om jullie een update te geven vanuit Madagaskar van de schoolresultaten en het reilen en zeilen in Tamatave en omstreken bij onze partners die jullie mee steunen.

Een schoolloopbaan vol barrières
 
In Madagaskar zijn er drie belangrijke examens waarop je moet slagen om te kunnen verder studeren. Het eerste is de overgang van lagere school naar middelbaar of CEPE. Dan is er de stap van het lager naar hoger middelbaar of de BEPC en finaal de stap van middelbaar naar hogere studies of de BACC.

Dankzij jullie steun en die van andere donoren sponsort HELP elk jaar 400 kansarme studenten zodat zij toegang krijgen tot school alsook betere toekomst-vooruitzichten......Hieronder een kort overzicht van de resultaten van de examens dit jaar. Zoals altijd is het een combinatie van goed en minder goed nieuws, wat gezien de context waarin veel van deze jongeren opgroeien niet verwonderlijk is. 

In het afgelopen schooljaar 2014-2015 namen 26 leerlingen deel aan het CEPE examen, waarvan er 24 slaagden in het examen en dus de overgang kunnen maken naar het middelbaar. Deze slaagkans van 92% ligt een pak hoger dan het gemiddelde en is een schitterend resultaat.
 
De uitslag van het BEPC examen was dit jaar teleurstellend. Slechts 16 van de 43 studenten die deelnemen slaagden in hun examen. Deze 37% is een reductie ten opzichte van vorig jaar en licht zelfs iets lager dan het nationale gemiddelde (40%). Daarenboven begonnen 54 studenten aan het derde middelbaar, waarvan er 11 hun schooljaar niet afmaakten. Verschillende redenen liggen aan de basis, meisjes die zwanger worden, ouders die hun kinderen liever laten werken op het platteland, en anderen die niet de wilskracht hebben om verder te studeren waarvan sommigen overschakelen naar een beroepsopleiding. 

Om toegang te krijgen tot hoger onderwijs namen dit jaar 16 studenten deel aan de BACC of baccalauréat. Eind september zal het resultaat bekend gemaakt worden (voor nieuws updates hierover zie HELP's facebook). HELP steunt al enkele jaren 11 andere universiteitstudenten in de volgende opleidingen (informatica, vroedvrouw, engels en douane beamte). Twee van hen haalden hun diploma dit jaar, twee slaagden niet in hun examen en de andere zeven deden het goed dit jaar - door zware inzet en harde labeur - en gaan alweer een jaar verder. In het algemeen is dit dus een bijzonder goed resultaat, zeker als je weet dat in Madagaskar minder dan 10% van de bevolking hogere studies aanvat.

  

Deze cijfers zeggen op zich misschien niet veel, maar het is belangrijk om in ons achterhoofd te houden dat deze kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden leven en studeren..... een leerlinge die in een weeshuis leeft nadat haar vader haar er dropte en nooit meer terugkwam, een broer en zus die al 16 jaar leven met een moeder die slechts recent tuberculose en alcoholisme overwon, een jonge vrouw die slachtoffer was van een pedofiel, een zoon die beschaamd was om naar huis te gaan omdat zijn moeder altijd zat was, een jong meisje met tuberculose. Het is onvoorstelbaar dat ze allen de energie en moed vinden om zich op hun studies te focusen en waarbij toch een groot deel slaagt. Uiteraard zijn er jammergenoeg ook leerlingen die niet slagen of meisjes die jong zwanger geraken en niet verder studeren, maar dat is onvermijdelijk. Hieronder brengen wij het portret van één van hen in grotere detail. Ondertussen is HELP bezig met de selectiegesprekken voor studenten die steun zullen ontvangen voor het beginnende schooljaar, dat start in oktober 2015.

Portret van Sylvette: De aanhouder wint!
 

  Sylvette ging voor het eerst naar school toen ze 10 jaar oud was in de brousse. Haar vader heeft ze nooit gekend en haar moeder heeft ze niet meer gezien sinds ze 6 jaar was. Na de lagere school verhuisde Sylvette met haar oma, die medische bijstand nodig had, naar Tamatave en woonden ze in bij haar tante. Sylvette wou graag studeren maar niemand had het geld om haar naar school te sturen en daardoor kon ze nooit een schooljaar afmaken. In de schoolvakanties werkte ze als inwonende huismeid bij verschillende gezinnen om genoeg geld te verdienen voor haar schoolgeld en levenskosten. Haar zware werklast liet haar niet toe om thuis te studeren en ze moest het 3e middelbaar dubbelen. Elk schooljaar moest ze van school veranderen omdat ze haar schulden niet kon aflossen.

Haar tante wilde dat ze stopte met studeren en voltijds ging werken. Omdat Sylvette weigerde, werd ze behandeld als huisslaaf die haar plaats in huis moest verdienen. De eerste keer dat ze BEPC examen meedeed, slaagde ze niet. Haar punten waren zo laag dat de school haar geen herkansing toeliet. Toen vertelde iemand haar van HELP. Kim van HELP herinnert zich het interview nog goed. Voor haar zat een zeer stil, verlegen, ingetogen jonge vrouw die getekend was door de tegenslag in haar jonge leven.

Haar punten waren zo slecht dat ze niet aan de minimumeisen van HELP voldeed. HELP's staff was ervan overtuigd dat ze oprecht en hardwerkend was, dus gaf HELP haar een kans. Sylvette at sindsdien elke dag in HELP's kantine om haar kosten thuis te reduceren, maar nieuwe problemen thuis bleven niet uit. Haar tante en grootmoeder verhuisden terug naar de brousse en ze bleef alleen achter in haar tantes lege huis. Ze nam voor een tweede keer deel aan BEPC examen en verdiende wat bij bij HELP. Opnieuw was ze gebuisd. Voor de start van opnieuw het derde middelbaar, ging Sylvette te rade bij HELP....ze zag geen oplossing meer voor haar leven; ze had geen thuis, niet genoeg middelen om eten te kopen en zou nooit het BEPC examen slagen als ze zich niet op haar studies kon concentreren. HELP kende een maatschappelijk werkster, Mme Clarine, die af en toe pleegkinderen in huis nam. HELP beloofde Sylvettes schooljaar te betalen alsook elke week een rantsoen van bonen en rijst en Mme Clarine ging akkoord om haar in huis te nemen. 

In het afgelopen schooljaar heeft HELP Sylvette zien open-bloeien. Voor het eerst zagen ze haar glimlachen en ze maakte vrienden met de andere studenten. Ze studeerde keihard en maakte van elk vrij moment gebruik om te studeren. Elke week besteedde ze meer dan 50 uur les en studietijd bovenop de dagelijkse vele kilometers die ze moest afleggen tussen haar nieuwe thuis, haar school en HELP's kantine. In HELP's jaarlijk interview met de studenten vraagt Kim altijd wat de studenten zullen doen als ze niet slagen. Switchen naar een beroeps-opleiding of het examen opnieuw doen? Sylvette zei dat haar droom was om op een dag dokter te worden dus ze zou en moest slagen in haar examen. Dit schooljaar deed Sylvette voor een derde keer mee aan het BEPC examen. Ze was aan de slag bij HELP toen de resultaten bekend gemaakt werden. Haar pleegmoeder informeerde Kim van HELP en de foto in bijlage toont hoe blij ze was met eindelijk een positief resultaat, waarna ze direct naar haar school reden om samen haar naam te zoeken op de de lijsten met uitslagen. Sylvette is intussen 20 jaar oud en begint aan het 4e middelbaar met hernieuwde moed en energie en met een grote glimlach die velen van haar niet gewoon waren. HELP betaalt ook een intensieve franse taalcursus om haar naar een goede school te kunnen sturen op wandelafstand van haar pleegmoeder. 

Derde keer, goede keer. geslaagd en alvast een stap dichterbij haar droom. Zij is een inspiratie voor vele andere studenten die het moeilijk hebben ! 

Rotary Genk speelt golf ten voordele van kantines voor HELP en Enfants de Joie.
 
Rotary Genk organiseerde deze zomer een golftoernooi. waarvan de opbrengst naar twee Afrikaanse projecten gaat, waarvan één via AnFoundation naar Madagaskar. Na een eerdere samenwerking in 2011, zijn wij bijzonder blij om opnieuw in aanmerking te komen voor Rotary’s steun. De fondsen gaan naar de bouw van twee half-open keukens voor de scholen van Enfants de Joie en HELP met energie-efficiënte kookvuren en waterpompen. Aandacht voor goede hygiëne en watervoorziening zorgen tegelijkertijd ook voor preventieve gezondheidszorg. Beide kantines zullen dagelijkse 900 kansarme studenten voorzien van één warme maaltijd. Eén warme maaltijd per dag is essentieel voor een goede concentratie en voor geslaagde studies. Een gratis maaltijd is tevens ook een extra motivatie en ondersteuning voor de kansarme ouders om hun kinderen naar school te sturen. En uiteraard is een goede opleiding  noodzakelijk voor een hoopvolle stap richting betere toekomst. Voedselzekerheid, hygiëne, duurzaamheid, gezondheid, onderwijs en drinkbaar water voor kansarme kinderen zijn stuk voor stuk thema’s die Rotary en An Foundation nauw aan het hart liggen.

Wij willen Rotary Genk en in het bijzonder Ludo Panis, Joop Janssen, Joep Indekeu, Frans Provoost en Erwin Govaerts hartelijk danken voor deze bijzondere donatie en jullie blijvend vertrouwen.
MISAOTRA BETSAKA

      

Ook een steentje bijdragen?
 
Wil u graag ook uw steun bijdragen .... een muskietennet ter preventie van malaria, een fiets om de afstand tot school of een beroepsopleiding te overbruggen, het jaarsalaris van een leraar of lerares, een parasietenbehandeling voor een familie of een jaar inschrijvingsgeld voor school of universiteit ... Elke bijdrage hoe klein ook, maakt een groot verschil in het leven van hen die het meeste nodig hebben. 99% van uw fondsen komt integraal en rechtstreeks ter plaatste terecht. Wij zijn ook dankbaar voor automatische maandelijkse bijdragen die voor continuïteit zorgen van onze steun ter plekke. Het is dankzij jullie steun dat we HELP en hun partnernetwerk kunnen blijven ondersteunen in hun goede werken. Hieronder vinden jullie enkele iconen die weergeven waar uw steun naar toe zou kunnen gaan.

Met dank aan The Gap Is Mine! voor deze designWaarom projecten in Madagaskar steunen? Enkele statistieken ....
 • 9de armste land ter wereld
 • 81% van de bevolking (24 miljoen mensen)
  leeft onder armoede grens (1 € per day)
 • 385 € bruto nationaal inkomen per persoon
 • 35% analfabetisme
 • 28% kinderarbeid
 • 36% ondervoede kinderen
 • 80% inschrijving lagere school
 • 25% inschrijving middelbaar
 • 15% jeugdhuwelijken (onder 15 jaar)


Een woordje van de stichtster Irma Bollen
 
 
Kinderen vluchtelingen moeten overleven op de golven van de onveilige wateren. Hun droom is verpakt zonder identiteit! 
Kinderen in het westen staan centraal in hun beschermde omgeving. 
An Foundation kinderen uit Madagascar mogen genieten van onze steun met onpeilbare goede gevolgen en weldaad. 

Grote dank aan allen en speciaal aan de vele leden van de verschillende verenigingen. In de plicht schuilt onze vrijheid.
Irma 

Ieder individu (microkosmos) en de wereld als geheel (macrokosmos) staan in een veelvuldige en onscheidbare relatie tot elkaar (Hildegard van Bingen, 1098-1180) 
 
ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272–49 IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focusen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Zes jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe symphatisanten, waarvoor oprecht dank.  
 
   
info@anfoundation.be | Volg HELP op Facebook | Uitschrijven